Sklonište

Privremeno sklonište za pse nalazi se zemlji koju smo dobili u najam na dvije godine.

U tom skloništu nalaze se psi koji su na skrbi udruge. Sklonište je izgrađeno isključivo donacijama građana i tvrtki, te radom naših volontera.